Mobilné telefóny

   
UMAX VisionBook P55 LTE Grey
139 € Dostupnosť: Do 14 dní
Pridať do košíka
UMAX VisionBook P50 LTE Black
99 € Dostupnosť: Do 14 dní
Pridať do košíka
UMAX VisionBook P55 LTE Pro
169 € Dostupnosť: Do 14 dní
Pridať do košíka

Konštrukcia elektrických zariadení

Konštrukcia elektrických zariadení je podriadená okrem fukčných požiadaviek aj rôznym predpisom, z ktorých najvýznamnejšie sú bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrickými zariadeniami a požiadavky elektromagnetickej kompatibility (t. j. zariadenie nesmie vysielať rušivé elektromagnetické pole a ovplyvňovať priebeh napäťia v sieti nad dohodnutú dovolenú mieru a zároveň musí byť odolné voči takýmto rušeniam od iných el. zariadení). Splnenie týchto noriem (a u určitých zariadení aj iných - napr. homologácia u telekomunikačných zariadení) je kontrolované príslušnými technickými skúšobnými ústavmi a vydanie certifikátu je podmienkou uvedenia zariadenia na trh.