Elektronika

Sekcia ELEKTRONIKA vám ponúka široký výber HDD prehrávačov, NAS, HDD servery, tablety, slúchadlá, myši, pamäťové karty, MP3, USB kľúče, herné konzoly, digitálne fotorámčeky, čítačky kníh. Vyberte si z našej ponuky, čo práve potrebujete o čo máet záujem. Elektronika je súhrnné označenie pre elektronické zariadenia a prístroje.

NAS, HDD servery
HDD prehrávače
Tablety
Myši
Pamäťové karty
MP3
Čítačky kníh
USB kľúče
Digitálne fotorámčeky
ZMODO
Chytré náramky
Mobilné telefóny
TV boxy

Konštrukcia elektrických zariadení

Konštrukcia elektrických zariadení je podriadená okrem fukčných požiadaviek aj rôznym predpisom, z ktorých najvýznamnejšie sú bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrickými zariadeniami a požiadavky elektromagnetickej kompatibility (t. j. zariadenie nesmie vysielať rušivé elektromagnetické pole a ovplyvňovať priebeh napäťia v sieti nad dohodnutú dovolenú mieru a zároveň musí byť odolné voči takýmto rušeniam od iných el. zariadení). Splnenie týchto noriem (a u určitých zariadení aj iných - napr. homologácia u telekomunikačných zariadení) je kontrolované príslušnými technickými skúšobnými ústavmi a vydanie certifikátu je podmienkou uvedenia zariadenia na trh.