Ako funguje RC model

5. říjen 2011 01.07

Systém prenosu Informácie z vysielača do prijímača je podobný ako u rozhlasového vysielania. Nosný kmitočet určuje frekvenciu systému.

Systém prenosu Informácie z vysielača do prijímača je podobný ako u rozhlasového vysielania. Nosný kmitočet určuje frekvenciu systému. V Českej a Slovenskej republike ako takej sa používa 27MHz pre všetky modely väčšinou jednoduchších hračiek, 35MHz pre modely Letecké, 40MHz pri vzdušných, pozemných i Lodiach. Každé pásma sa ďalej delia na "jemnejšej časti" nazývané kanály. TIETO kanály sú dôležité pri prevádzkovaní viac modelov na jednom mieste. Kanály môžu byť rôzne, najlepšie ob jeden kanál, aby nedochádzalo k rušeniu signálu. Preto je veľmi dôležité vedieť strážiť si okolie PREVÁDZKY modelov, aby nedošlo k zbytočnej havárii modelov. Tieto pravidlá sú zásadné medzi modelármi. V súčasnej dobe sa rýchlo rozvíja systémy na vyšších frekvenciách v pásme 2,4 GHz, ... RC modely nájdete u nás v www.olivets.sk v rôznych kategóriách ako RC lietadlá, RC vrtuľníky, RC auta, RC člny, RC Carrera, RC motorky,...